HOME > Saga & Edda > Bugge - Forklaring af Forkortninger og Tegn (⇒ Eng.:Abbreviations)

* Below is the table of abbreviations in Sophus Buggge's Edda Sæmundar (1867), pp. LXXIX-LXXX, where he clarifies the shorthand sigla he uses for manuscripts as well as other editorial notations.

The e-text of the lays in the book (without footnotes) can be found on ⇒ Tor Gjerde's page.

FORKLARING AF FORKORTNINGER OG TEGN.


 
(Håndskrifter.)
A = codex Arnamagnæanus af
Sæmundar-Edda, No.748. 4to, på
Pergament, i den arnamagnæanske Sam-
ling i Kjøbenhavn. Se S. XIX. ff.
B = No. 1108 fol., på Papir, i det store
kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn, ny
Samling. Se S. LX f.
C = No. 1109 fol., Papir, kgl. Bibl.
Kjøb., ny Sml. Se S. LX.
F = Flateyjarbók, No. 1005 fol.,
Pergament, kgl. Bibl. Kjøb., gl. Sml.
Se S. XXV.
G = No. 155 oct., Papir, AM. Sml.
Se S. XLVI.
H = Hauksbók, No. 544. 4to, Per-
gament, AM. Sml. Se S. XXII ff.
I = No. 166b oct., Papir, AM. Sml.
Se S. XLV.
K = No. 167 oct., Papir, AM. Sml.
Se S. XLV f.
L = No. 1866. 4to, Papir, kgl. Bibl.
Kjøb., ny Sml. Se S. LVI f.
M = No. 1111 fol., Papir, kgl. Bibl.
Kjøb., ny Sml. Se S. LXI.
O = codex oblongus, No. 738. 4to, Pa-
pir, AM. Sml. Se S. LII. L XII.
Q = No. 161 oct., Papir, AM. Sml.
Se S. LII.
R = codex regius af Sæmundar-
Edda, No. 2365. 4to, Pergament, kgl.
Bibl. Kjøb., gl. Sml. Se S. I ff.
r = codex regius af Snorra-Edda.
No. 2367. 4to, Pergament, kgl. Bibl.
Kjøb., gl. Sml. Se S. XXVI.
S = No. 1869. 4to, Papir, kgl. Bibl.
Kjøb., ny Sml. Se S. L XI.
St. = codex island. No. 15 oct., Papir,
i det kongelige Bibliothek i Stockholm.
Se S. LIII ff.
U = codex Upsaliensis af Snorra-
Edda, No. 11 oct., Pergament, i Uni-
versitets Bibliotheket i Upsala, Delagar-
dieske Samling. Se S. XXVI.
W = codex Wormianus af Snorra-
Edda, No. 242 fol., Pergament, AM.
Sml. Se S. XXIV f.
Wb = Brudstykke i fol. af Snorra-Edda,
Pergament, bevaret sammen med W.
Se S. XXVI.
leβ = No. 1eβ fol., Pergament, AM.
Sml. Se S. XXVI.
62 = No. 62 fol., Pergament, AM.
Sml. Se S. XLI.
757 = No. 757 4to, Pergament, AM.
Sml Se S. XXVI.


Bergm. = Bergmann.
Eg. = Sveinbjørn Egilsson.
Ettm. = Ettmüller.
Gg. = Svend Grundtvig.
Gisl. = Konrad Gislason.
Gr. = Lieder der alten Edda durch die
Brüder Grimm. Berlin 1815.
K. = (Kjøbenhavner - Udgaven) Edda Sæ-
mundar hins fróða. Hafniæ sumptibus
legati Magnæani. I. II. III. 1787.1818.
1828 (også betegnet som Edda Sæm.
ed. AM.).
Lün. = Lüning.
M. = Den ældre Edda udgiven af P. A.
Munch. Christiania 1847.
Möb. = Möbius.
(⇒)


(⇒)
LXXX         FORKLARING AF FORKORTNINGER OG TEGN
 
Fas. = Fornaldar sögur Norðrlada.
Fms. = Fornmanna sögur.
Norna-G. þ. = söguþáttr af Norna-Gesti
(citeret efter Fornaldar sögur, i For-
talen tillige efter min Udgave).
SnE. = Snorra Edda (citeret efter- den
arnamagnæanske Udgave).
Völs. = Völsunga saga (citeret efter
Fornald. sög., i Fortalen tillige efter
min Udgave).


† foran et Ord i Teksten betegner, at
Ordet efter min Mening er forvansket.
[ ] betegner (undtagen i Navne-Forteg-
nelsen), at det derved indesluttede Ord
ikke findes i noget Håndskrift.
| betegner, af en Linje ender i Hånd-
skriftet.
| | betegner, at en Side ender i Hånd-
skriftet.
Prikker betegne, at noget synes at mangle
(hvor der fattes Verslinjer, så at dog
Linjetallet kan bestemmes, eller hvor
der fattes enkelte Ord).
Stjærner betegne, at noget synes at
mangle (hvor der er faldet ud et læn-
gere Stykke eller flere Verslinjer, uden
at disses Tal kan bestemmes).
Cursiv i de Ord, som ere aftrykte efter
gamle Håndskrifter, betegner Opløst-
ning af en i Håndskriftet brugt for-
kortet Skrivemåde. Se S. VII.


(Kun i Anmærkningerne.)
α efter Mærket for et Papirhåndskrift
betegner Læsemåde inde i Hånd-
skriftets Tekst, β Læsemåde i Ran-
den af Håndskriftet.
~ betegner, at to Ord danne Stavelse-
rim med hinanden.


←                       | |                       →

HOME > Saga & Edda > Bugge's excurs on Groa's Spell & The Lay of Fjolsvith

(> Lævateinn )