DANMARKS

GAMLE FOLKEVISER,
UDGIVNE
SVEND GRUNDTVIG

ANDEN DEEL
KJÖBENHAVN
MED OFFENTLIG UNDERSTÖTTELSE
FORLAGT AF SAMFUNDET TIL DEN DANSKE LITERATURS FREMME
THIELES BOGTRYKKER
1856
 
CONTENTS OF VOL. 2
 
Side

33. Germand Gladensvend (A—F) (Vedel, II, 2. Abr. 25) 1.
34. Hr. Tønne af Alsø (A—B) (Abr. 45) 13.
35. Peder Gudmandsøn og Dværgene (A—B) 30.
36. Jomfruen i Bjærget (A—D) 33.
37. Jomfruen og Dværgekongen (A—G) .. 37.
38. Agnete og Havmanden (A—D) * ) . . . . (Abr. 50) 48.
39. Nøkkens Svig (A—C) (Syv, 91. Abr. 49) 57.
40. Harpens Kraft (A—F) (Abr. 53) 63.
41. Rosmer (A—C) (Vedel, II. 6-8. Abr. 31-33) 72.
42. Havfruens Spaadom (A—B) (Vedel, II, 24. Abr. 69) 89.
43. Hr. Luno og Havfruen 92.
44. Hr. Hylleland henter sin Jomfru (A—D) 94.
45. Hr. Bøsmer i Elvehjem 102.
46. Elvehøj (A—B) (Vedel, II, 9. Abr. 34) 105.
47. Elveskud (A—G) **). (Syv, 87. Abr. 35) 109.
48. Hr. Magnus og Bjærgtrolden (A—B) 120.
49. Malfred og Magnus (A—B) (Abr. 217) 122.
50. Hellig-Olavs Væddefart (A-C) (Vedel, II, 14. Abr. 57) 134.
51. Hellig-Olav og Troldene (Vedel, II, 15. Abr. 58) 140.
52. Trolden og Bondens Hustru (A—D) (Vedel, II, 1. Abr. 23) 142.
53. Ungersvendens Klage (A—B) 149.
54. Varulven (A—C) 152.
55. Jomfruen i Ulveham ' 156.
56. Jomfruen i Fugleliam (A—F) (Vedel, II, 10. Syv, 57. Lævn. II, 2. Abr. 36-38) 158.
57. Nattergalen (Abr. 39) 168.
58. Jomfruen i Hindeham . . . . . 174.
59. Jomfruen i Ormeham 177.
60. Valravnen (A—F) (Vedel, II, 3. Abr. 26) 179.
61. Ravn fører Runer 189.
62. Blak og Ravn hin brune (Abr. 52) 190.
63. Bedeblak 202.
64. Dalby-Bjørn (A—B) (Vedel, II, 4. Abr. 24) 206.
65. Lindormen (A—B) (Syv, 34. Abr. 40) 211.
66. Jomfruen i Linden (A—C) 214.
67. Ridderen i Hjorteham (A—E) (Syv, 51. Abr. 41) 219.
68. Ridderen i Fugleham (A—G) 226.
69. Kæmperne paa Dovrefjæld (Syv, 89. Abr. 48) 236.
70. Ungen Svejdal (A—E) (Syv, 24. Abr. 42) 238.
71. Brudefærden til Hedenland (A—E) 254.
Side

72. Unge Hr. Tor og Jomfru Tore (A—E) . . (Abr. 54-55) 263..
73. Ridderens Runeslag (A—B) (Trag. 9. Abr. 117) 285.
74. Tidemand og Blidelille (A—B) 290.
75. Det tvungne Samtykke (A—D) (Lævn. I, 3. Abr. 149) 293.
76. Ridder Stigs Bryllup (A—L) (Abr. 46) 301.
77. Venderland-Grevens Søn (A—B) 318.
78. Hr. Peder og Mettelille (A—C) (Syv, 60. Abr. 47) 325.
79. Kongesønnens Runer (A—C) 332.
80. Ungersvends Runer (A—B) 335.
81. Søvnerunerne (A—B) 387.
82. Ribold og Guldborg (A—T)*) (Syv, 88. Abr. 148) 338.
83. Hildebrnnd og Hilde (A-G) **) (Syv, 32. Lævn. II, 20. Abr. 154) 390.
84. Hustru og Mands Moder (A—I) (Syv, 90. Abr. 43) 404.
85. Hustru og Slegfred 418.
86. Flores og Margrete (A—L) (Syv, 85. Abr. 201) 423.
87. Karl og Margrete (A—C) 449.
88. Kong Apollon af Tyre (A—C) 464.
89. Moderen under Mulde (A—O) ***) . . . . (Syv, 78. Abr. 28) 470.
90. Fæstemanden i Graven (A—B) (Lævn. I, 11. Abr. 29) 492.
91. Hedebys Gjenganger . . . (Vedel, II, 5. Abr. 27) 498.
92. Hr. Morten af Fuglsang (Abr. 30) 501.
93. Dødningens Bistand (Syv, 35. Abr. 51) 502.
94. Livsvandet (A—B) . . . . 504.
95. Den talende Strængeleg (A—G) . . . . 507.
96. Jesusbarnet, Stefan og Herodes . . . . 518.
97. Jcsus og Jomfru Maria (A—C) 525.
98. Maria Magdalena (A—B) . . 530.
99. Den blinde Mand ved Jesu Kors . . 536.
100. Den hellige Jakob. Himmerig og Helvede (A—C) (Nyer. og Rasm. I, 11) 539.
101. Liden Karen — St Katharina (A—G) . . . (Abr. 165) 543.
102. Jomfru Thorelille 552.
103. St. Jørgen og Dragen (A—C) 554.
104. Engelens Budskab (A—C) 568.
105. Den rige Mands Sjæl (Nyer. og Rasm. I, 44) 572.
106. Sjælen for Himmerigs Dør 574.
107. Barnesjælen (A—C) 574.
108. Ildprøven (A —F) (Lævn. I, 8. Abr. 150) 577.
109. Møen paa Baalet (A—C) 585.
110. Den myrdede Hustru 590.
111. Helbredelsen (A—B) 592.
112. Helligbrøden (A—G) . . . (Syv, 82. Abr. 147) 595.
113. Sakarias 605.
114. Henrik af Brunsvig (A—B) 608.

| TOC |