bwilsonchronicle.jpg (24623 bytes)Globulars not seen
History of D. S. Milky Way Globulars not seen Globular Talk Magic Eyepiece Mars

Globulars not seen as of June 2003:      

Name                
AM 1 E 1 03 55 03.0 -49 36 54 GLOB 15.8v   0.5' 18.2 --- BAS
NGC 2808 09 12 03.0 -64 51 48 GLOB   6.2v 13.0' 13.8 +104 BAS
E 3 09 20 59.0 -77 17 00 GLOB 11.4v --- 17.0 --- BAS
NGC 4372 12 25 45.0 -72 39 36 GLOB   7.2v   5.0' 12.2 +83 BAS
NGC 4833 12 59 35.0 -70 52 30 GLOB   8.4v --- 12.4 +217 BAS
IC 4499 15 00 19.0 -82 12 48 GLOB 10.1v   8.0' 15.0 --- BAS
Lynga 7 16 11 00.0 -55 17 00 OPEN ---   2.2'

???

--- LYN
NGC 6362 17 31 55.0 -67 02 54 GLOB   8.1v 14.0' 12.5   -6 BAS
NGC 6752 19 10 52.0 -59 58 54 GLOB   5.3v 28.0' 10.5 -32 BAS
NGC 6101 16 25 49.0 -72 12 06 GLOB   9.2v   5.0' 13.5 +160 BAS
NGC 4372 
12 25 45.0 -72 39 36 GLOB  7.2v   5.0'   12.2 +83   12     BAS

NGC 4833 
12 59 35.0 -70 52 30 GLOB  8.4v   ---   12.4 +217  8     BAS

Lynga 7 
16 11 00.0 -55 17 00 OPEN  ---    2.2'    ???  ---       LYN

NGC 6362 
17 31 55.0 -67 02 54 GLOB  8.1v   14.0'   12.5 -6   10     BAS

NGC 6752 
19 10 52.0 -59 58 54 GLOB  5.3v   28.0'   10.5 -32   6     BAS

NGC 6101 
16 25 49.0 -72 12 06 GLOB  9.2v   5.0'   13.5 +160  10     BAS  
backgreen.gif (1794 bytes)topgreen.gif (2545 bytes)nextgreen.gif (1772 bytes)  homegreen.gif (1607 bytes)